PUNTENTELLING

Hoe komen de punten tot stand.

• De wagens voor de optocht dienen zelf gebouwd te zijn. Als men een wagen of kar huurt of koopt, wordt men automatisch laatste en krijgt men 1 punt voor de moeite. (hierover beslist het OCR en kan niet over worden gecommuniceerd)

• Voor ieder onderdeel (van te voren door het OCR vastgelegd) worden punten gegeven. Op basis van de eindstand vindt een verdeling plaats. Nr. 1 krijgt vijf punten, nr. 2 krijgt vier punten, nr. 3 krijgt drie punten, nr. 4 twee punten en nr. 5 krijgt één punt.

• Voor een onderdeel kan er een joker ingezet worden. Daarvoor ontvang je de dubbele punten. De straathoofden moeten zondag op de dorpsmaaltijd hun keuze bepalen.

• Zijn er 2 straten gelijk geëindigd, bijv. 2 straten op plaats één, dan krijgen deze de punten van plaats nr. 1 en nr. 2 (totaal 9) gedeeld door 2, is elk 4,5 punten.

• Mocht een straat niet deelnemen aan een onderdeel dan vervallen de punten voor deze straat.